Vakverenigingen

Vakverenigingen


Drs Prakash Madari is geregistreerd lid van :

– NVASP: de Nederlandse vereniging voor Artsen Somatisch werkzaam in de Psychiatrie.

– ABNG: Artsen vereniging voor Natuur en Biologische Geneeskunde

– ANVAG: Algemene Nederlandse Vakvereniging voor Ayurvedische Geneeskunde

– Deutsche Gesellschaft fur Ayurveda, Berlin

– Eurama: European Ayurveda Medical Association

– Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurveda Geneeskunde

Ontstaan
Na een samenwerkingsverband van 4 jaren tussen Ayurveda artsen vanuit de ABNG-2000 (Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde) en andere ayurveda deskundigen in het veld, hebben wij het initiatief genomen tot het oprichten van de ANVAG, de Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurvedische Geneeskunde. In de voorbije jaren hebben we ons onder andere bezig gehouden met onderlinge kennisuitwisseling, het organiseren en geven van het ABNG-2000 ayurveda symposium van 15 september 2006, en de oprichting van de ANVAG. Vanuit de inspiratie om ayurveda in Nederland samen op de kaart te zetten, om de overeenkomsten tussen de diverse ayurveda beoefenaars in Nederland te benadrukken in plaats van de verschillen, en vanuit de dringende wens om ook op ayurveda-front geregistreerd te kunnen staan als arts of therapeut, hebben we in 2007 de aanzet gegeven tot de oprichting van de ANVAG. Deze oprichting is nu een feit!

Leden
De Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurvedische Geneeskunde (ANVAG) is een onafhankelijke beroepsvereniging voor regulier en ayurvedisch geschoolde artsen en therapeuten, die zich beroepsmatig bezigen met het praktiseren van de ayurvedische geneeskunde. Niet praktiserende beroepsbeoefenaren op ayurveda gebied kunnen weliswaar geen registerlid worden van de ANVAG, maar zijn van harte welkom om als buitengewoon lid hun bijdrage te leveren aan de bevordering van ayurveda in Nederland.
De ANVAG heet nieuwe leden zeer welkom. Allerlei taken van de ANVAG behoeven nog invulling en vele handen maken licht werk. Een ieder die op welke manier ook bezig is met ayurveda en mogelijk een bijdrage wil leveren aan de doelstellingen van ANVAG is van harte uitgenodigd. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website of het secretariaat.

Activiteiten en doelstellingen
Naast het behartigen van de maatschappelijke belangen van de leden streeft de vereniging naar verspreiding en bewaking van het gedachtegoed van Ayurveda als een (natuur)geneeskundig systeem, een holistische levenstijl en een levensvisie zoals vastgelegd in de klassieke handboeken en geschriften. Dit doet de vereniging middels uitwisseling van multiplurele ervaringen en meningen tijdens ledenvergaderingen en middels kennisoverdracht aan derden via door de leden te organiseren lezingen en/of symposia.
Op moment van schrijven zet het bestuur zich in om contacten te leggen met verzekeraars om tot vergoedingsafspraken te komen. Heden is de ANVAG reeds opgenomen in het ‘Overzicht van alternatieve beroepsverenigingen die voldoen aan de door Achmea opgestelde kwaliteitseisen voor alternatieve behandelaars. Andere verzekeraars zullen naar verwachting spoedig volgen.

Samenwerken
De ANVAG zal op diverse fronten gaan samenwerken met de NVF (Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie) en met de ABNG-2000. Het doel van deze samenwerkingsverbanden is om het natuurlijk genezen in de Nederlandse maatschappij te bevorderen.
De eerste contacten met het Indiase ministerie van gezondheid, Ayush, zijn gelegd. Ayush is het voormalige ‘Department of Indian Systems of Medicines and Homoeopathy (ISM & H)’, een onderdeel van het ‘Ministry of Health & Family Welfare’. Een verbintenis met de ‘bron’, India, betekent terdege kennisuitwisseling en een krachtiger vereniging.

Financiën en Sponsoring

Uiteraard heeft een jonge vereniging geld nodig. In de eerste plaats zal het benodigde geld verworven worden onder de leden. Daarnaast zijn sponsors uiteraard van harte welkom. Sponsors kunnen een banner of link verkrijgen op de website van ANVAG. Indien er interesse bestaat om te doneren, kan men dit aangeven via het secretariaat.

www.anvag.nl
Het doel van de website www.anvag.nl is om een uitgebreide online database met kennis omtrent ayurveda te realiseren. De eerste opzet van de site is online. Van de leden wordt nog heel veel input verwacht. Een speciale website-commissie zal worden opgericht om de invulling verder ter hand te nemen.
Geregistreerd leden krijgen op deze website een vermelding. Registratie in het ANVAG ledenbestand betekent dat de beoefenaar van ayurveda volgens de richtlijnen van ANVAG voldoende gekwalificeerd is. Indien de consument een ayurvedisch arts of therapeut zoekt, kan hij of zij dit veilig doen via de website.


Press Release

Press Release

First Europe-Wide Doctor’s Association for Ayurvedic Health Care Established

Ayurveda, the ‘Science of Life’, is the world’s most ancient natural system of health care. Originally preserved and practised on the Indian subcontinent, currently its popularity is swiftly growing all over the world. The huge popularity of Ayurveda is based on its unique methods for achieving physical, mental and spiritual health and well-being. Ayurveda emphasizes prevention and a holistic approach to therapy. Almost forty Ayurveda Doctors, Vaidyas and scientists assembled on the 26th of October in Vienna to
establish EURAMA – European Ayurveda Medical Association. This inaugural function was also attended by the Indian Ambassador to Austria, H.E. Saurabh Kumar, and a representative of the Austrian Doctor’s Chamber (Österreichische Ärztekammer).

Congratulatory messages arrived from around the world. Some were conveyed in writing, some on video, two of them from the Indian Minister for Rural Development and Parliamentary Affairs, and the Director of the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha (CCRAS), Dept. of AYUSH of the Indian Ministry of Health.

For Doctors by Doctors

The activities of EURAMA will focus primarily on three areas, which will prepare the ground for complete integration of Ayurveda in the European systems of health care: 1. Scientific research, 2. Availability of high-quality Ayurvedic preparations, and 3. Safeguarding quality standards in graduate and post-graduate training of medical professionals.

EURAMA supports the application of Ayurveda as “complementary and alternative medicine” (CAM) along with modern medicine and scientific research, especially in areas where modern medicine does not fulfil our expectations concerning safety and efficiency, for example in the prevention and treatment of chronic diseases. EURAMA will contribute to the creation of a legal framework for the safe use of Ayurveda in all countries of Europe.

Absorbing Powerpoint Presentations

The morning part of the Founding Assembly was devoted to scientific lectures about the main goals of EURAMA. The keynote address “Ayurveda in Europe: Creating a Formal Home” was delivered by Prof. Gerard Bodeker, of the University of Oxford, Great Britain. He spoke about the present standing of Ayurveda in Europe and the need to bring Ayurveda under one common European roof.
Prof. Przuntek, Ruhr-University in Bochum, Germany, expounded the principles needed in scientific research in Ayurveda. Prof. Ammon, University of Tübingen, Germany, spoke about his own research on Ayurvedic preparations. Dr. Werner, Switzerland, described the current legal situation concerning Ayurvedic preparations in the EU and the problems, challenges and tasks that stand ahead of EURAMA.

Election of the Executive Board

In the afternoon the Executive Board of the association was elected. Dr. Wolfgang Schachinger, who originally proposed the creation of such a European cross-border organization for Ayurveda, has been elected as the first President of EURAMA. The Vice-President will be Dr. Charlotte Bech from Denmark.
The other members of the Executive Board are: Mag. Renate Mörth (Austria), Dr. Ernst Schrott (GER), Dr. Stephania Lorenz (GER), Prof. H. Przuntek (GER), Prof. H.P.T. Ammon (GER), Vaidya N. Gupta (IND), and Vaidya K. Chakravathy (IND).

High Objectives

EURAMA invites all doctors, Vaidyas, and scientists, regardless of their education and school of thought within the field of Ayurveda, to participate in this great endeavour to provide a promising new dimension to the European health care system.