Transcendente Bliss Meditatie

Wat is het eigenlijk?


Transcendental Bliss Meditation, samengevat: TBM, is prettig om te beoefenen.

Je zit in een gemakkelijke stoel, sluit de ogen en laat door de beoefening het denken tot rust komen waardoor ook het lichaam volgt in ontspanning.

Stilte is in ieder van ons aanwezig. Het is een onderdeel van onze natuur. We doen onszelf te kort door alleen maar gericht te zijn op onze actieve kanten. We missen daardoor de bewuste ervaring van de voedende en vredige laag in ons bewustzijn.

Tijdens TBM maakt u kennis met een nieuwe bewustzijnstoestand te weten:
het Transcendente bewustzijn ook wel “Samadhi” genoemd.

In dit bewustzijn is de geest maximaal helder of coherent en het lichaam verkeert in de diepste rust, zelfs 2 x dieper dan de diepste slaap…

Door deze toestand regelmatig te ervaren lossen alle diepere spanningen op in het lichaam en in de geest. Hierdoor verbeteren de drie dagelijkse bewustzijn-toestanden: Waken, Slapen en Dromen. Hierdoor kunt u meer genieten van al uw dagelijkse activiteiten en van een goede gezondheid.

Rust is de basis voor activiteit. Hoe dieper de rust des de beter de activiteit en gezondheid.

Voor maximale resultaten passen we TBM tweemaal per dag ongeveer 15-20 minuten toe. Je hoeft er de deur niet voor uit, je kunt TBM namelijk overal waar je ongestoord kunt zitten doen met de ogen gesloten.

Het is geen enkel probleem om de meditatie minder vaak toe te passen of een poosje te laten liggen.

Je maakt met jezelf contact in ontspanning en daar is niets zweverigs aan, integendeel. Contact met jezelf maakt je sterker en daardoor ben je minder gauw uit balans.

TBM is geen bepaalde leefwijze of filosofie. Het is gewoon een manier om tot rust te komen, zodat we daarna weer helder aan de slag kunnen en meer kunnen genieten van het leven. Naar de werking van meditatie zijn inmiddels honderden wetenschappelijke onderzoekingen gedaan die de positieve effecten op lichaam en geest duidelijk onderschrijven.

Je leert TBM in 7 sessies of stappen. De cursus vindt meestal groepsgewijs in een weekend plaats. Een individuele training op afspraak is ook mogelijk.
Voor de officiële tarieven voor de TBM cursus Zie hiervoor www.tm.nl
TBM vindt zijn oorsprong in een oeroude beschaving, de zogeheten Vedische beschaving. Deze beschaving bevond zich in het aloude India. Door de tijden heen is deze vorm van transcendent mediteren van generatie op generatie bewaard gebleven in de Shankara traditie.

Meditatie kreeg van oudsher altijd een uiterst belangrijke plaats toegewezen in de Vedische beschaving. Men heeft toen ontdekt dat de ontwikkeling van het innerlijke leven een verrijking is van het uiterlijke leven. Er werd ook ontdekt dat klanken, geluiden, bestaan uit trillingen. Sommige klanken hebben een rustgevende en positieve invloed op de mens.

Deze klanken werden verwoord en mantra’s genoemd. Het woord mantra betekent voertuig of instrument voor het denken. Het helpt de bewegingen in de denkende geest te verstillen alsof je de golven aan de oppervlakte van de zee kalmeert en er een spiegelgladde zee ontstaat, volkomen stil.

Deze mantra’s zijn van generatie op generatie ongewijzigd door gegeven.

Voor een verdere kennismaking. In een tijdsbestek van ongeveer anderhalf uur vertellen we je meer over TBM en beantwoorden we graag je eventuele vragen.

De informatie bijeenkomsten vinden plaats via Prakash Medical Ayurveda op afspraak.

De voorlichtingsavonden zijn vrijblijvend en kosteloos.

Onderzoek naar de resultaten met TBM:

Vanaf de eerste keer dat je mediteert ervaar je resultaten. Geest en lichaam komen tot rust. Dit heeft tot gevolg dat vermoeidheid en stress oplossen. Persoonlijke ervaringen tijdens het TBM-emmen oftewel mediteren kunnen verschillen van mens tot mens. Belangrijker zijn de effecten in het dagelijkse leven.

Inmiddels zijn er honderden wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de resultaten van regelmatig mediteren. Uit deze onderzoeken, die op verschillende universiteiten in de gehele wereld zijn gedaan en regelmatig worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften blijkt o.a.:

(dit is slechts een greep uit de vele onderzoeken)

  • een afname van slapeloosheid
  • vermindering van depressie
  • versterking van het immuunsysteem
  • normalisatie bij een te hoge bloeddruk
  • ervaren van innerlijke kalmte
  • toename van energie
  • verbetering van concentratie vermogen
  • toename van geluksgevoelens
  • verbeterde sociale contacten

Voor meer specifieke informatie zie ook het wetenschappelijk onderzoeken scriptie van Drs Madari getiteld:
Stress en Meditatie, Herziene druk april 2007