Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U krijgt een zichttermijn van 14 dagen waarbinnen u mag besluiten om de overeenkomst te herroepen. Nadat u uw besluit om te herroepen aan de ons bekend heeft gemaakt (al dan niet via het modelformulier voor herroeping), krijgt u nog eens 14 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen.

Download het modelformulier voor herroeping, opgenomen in de bijlage van de Europese Richtlijn;

Hieronder leest u hoe het zit met de bedenktijd (ofwel: zichttermijn) van de consument, de uitzonderingsmogelijkheden op het herroepingsrecht, de terugbetaling aan de consument en de kosten voor retourzendingen:

a. Zichttermijn is geen probeertermijn
De consument dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. Deze heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang de consument nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken.

Wanneer de consument het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. De webwinkelier heeft dus recht op vergoeding wanneer de consument het product gebruikt retourneert.

b. Uitzondering herroepingsrecht goederen en diensten
In bepaalde gevallen kan de ondernemer producten en/of diensten uitzonderen van het herroepingsrecht. Dit gaat dan om producten die:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd;
  • snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de gesealde verpakking door de consument is verbroken;
  • etc.
Voor op afstand gesloten diensten, zoals een telefoonabonnement of de levering van gas, water of elektriciteit, geldt dat er aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan voordat deze kunnen worden uitgezonderd van het herroepingsrecht. Volgens de wet mag dit namelijk alleen als:
  • de dienst volledig is uitgevoerd tijdens de bedenktijd;
  • indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen.
c. Terugbetaalplicht ondernemer
Een webwinkelier krijgt in principe 14 dagen de tijd om de door de consument gedane betalingen te vergoeden wanneer deze te kennen heeft gegeven de overeenkomst te willen herroepen. Wanneer de ondernemer de retour gezonden goederen echter nog niet heeft terugontvangen, mag hij wachten met terugbetalen tot de goederen hem daadwerkelijk hebben bereikt óf tot de consument een bewijs kan overleggen dat hij terug heeft gezonden. Dit laatste baart thuiswinkel.org zorgen.d. Kosten retourzending voor consument
De kosten voor de retourzending worden door de consument betaald. Uzelf draagt zorg voor de verzendkosten.