Consult

De eerste stap: Het Consult


Prakash Medical Ayurveda is een universitair opgeleide arts, die zich gespecialiseerd heeft in de Ayur-Veda. Hij kijkt niet naar ‘een ziekte’, maar naar de mens die ziek is. Hij bestrijdt geen symptomen, maar probeert de oorzaak te achterhalen en zo snel mogelijk, samen met u, op te heffen.

Tijdens een consult worden alle geestelijke en lichamelijke aspecten van de gezondheid nader bekeken. Bij het stellen van een diagnose werkt de arts niet alleen met de gebruikelijke methoden, maar baseert hij zich vooral op de toestand van de drie dosha’s, door middel van polsdiagnose. Polsdiagnose kan veel informatie geven over het al dan niet in balans zijn van de verschillende organen, zelfs voordat er klachten optreden. Ook ‘vage’ klachten, meestal zonder duidelijk oorzaak, kunnen herleid worden tot hun oorsprong. Juist dit vroegtijdig onderkennen van onevenwichtigheden maakt het mogelijk preventief te werken en te voorkomen dat er ziekte ontstaat.

Onze Polsdiagnose is niet alleen diagnose maar tevens behandeling.
We praten daarom van Polsbehandeling, de NADIVIDYAN.
Hierbij wordt aan het einde van de polsreading een sterke impuls energy door de arts gestuurd door de pols van de cliënt met diverse specifieke Mantras om de pols te stabiliseren, reinigen en te verbeteren. De balans in Lichaam en geest wordt direct verbeterd waardoor de SOMA/ OJAS en SUKRA weer te voelen is in de pols en te merken is door de cliënt.

“Only the mere touch by the Vaidja will heal the person”Charak Samhita

Verslavingsspreekuur

Het verslavingsspreekuur in het gezondheidscentrum van ’s Heeren Loo in Julianadorp. Senior Verslavingsarts Prakash screent de cliënten, stelt de diagnose en maakt samen met het behandelend team een plan voor het afkicken en de nazorg.

Afkicken en ontgiften
Arts Prakash is gespecialiseerd in het detoxificeren van cliënten met verslavingsproblemen. Detoxificatie is het ontwennen van een verslavende stof. Tijdens het afkicken vindt er ontgifting plaats in het lichaam. Het lichaam raakt uit balans, omdat het de middelen mist, en probeert een nieuw evenwicht te vinden. Dit uit zich in bepaalde klachten en symptomen. Veelal zijn deze mild van aard.

Samen met het behandelend team zorgt Prakash voor adequate behandeling en begeleiding tijdens dit ontwenningsproces. Bijvoorbeeld met ambulante individuele ondersteuning, groepstherapie, motiverende gespreken, sportactiviteiten, tijdelijk medicijngebruik of door het inschakelen van andere specialisten.

Gestopt, en dan?
Stoppen is meestal niet moeilijk; niet opnieuw beginnen, dát is moeilijk. De behandeling van patiënten in de fase van detoxificatie richt zich vooral op lichamelijke/biologische aspecten van de verslavingsproblemen. Zodra er een nieuw evenwicht ontstaat, kan het accent van de behandeling verschuiven naar psychosociale aspecten.

Na het ontwenningsproces bepaalt Prakash samen het behandelend team de verdere invulling van de behandeling of begeleiding. Om terugval te voorkomen, werkt Prakash nauw samen met het begeleidend team op de woning. Voorbeeldgedrag van begeleiders en behandelaren zijn van groot belang.

Waarom een spreekuur?
Onze cliënten zijn vanwege hun lagere IQ kwetsbaarder voor het verkeerd gebruik van middelen en voor manipulatie door anderen. Bovendien werkt de aanpak van de gangbare verslavingszorg vaak niet, omdat deze de nadruk legt op inzicht in de ziekte op een niveau dat de cliënt lang niet altijd begrijpt. Het is belangrijk dat cliënten voorlichting krijgen op hun eigen niveau.

Aanmelden
Cliënten met verslavingsproblemen kunnen zich via hun persoonlijk begeleider aanmelden voor het spreekuur. Wanneer het spreekuur van start gaat, verschijnt hier meer informatie over de dagen, tijden en de wijze van aanmelding.

Over Prakash Madari

Prakash Madari is al jaren werkzaam als Senior Verslavingsarts in de Psychiatrie en Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Sinds begin 2009 werkt hij bij ’s Heeren Loo. Prakash houdt zich onder andere bezig met het ambulant en klinisch detoxificeren van cliënten met verslavingsproblemen conform de richtlijn ‘Verantwoord Ontgiften: Ambulante en Intramurale detoxificatie bijstoornissen door psychoactieve stoffen’. Deze richtlijn is opgesteld door experts van Novadic-Kentron en Brijder Verslavingszorg in opdracht van het landelijke project ‘Resultaten Scoren’ van GGZ Nederland.