Ayurveda

Ayurveda

Ayur Veda stamt uit India en is het oudst bekende gezondheidssysteem. (Ayur is leven, Veda is kennis, Ayur-Veda is wetenschap van het leven).

Ayurveda is de oudst bekende gezondheidsleer. Ze geeft een heel holistisch beeld van gezondheid: het is niet alleen een afwezig zijn van ziekten, maar een optimaal lichamelijk en geestelijk functioneren.

– Sushruta is the father of surgery. 2600 years ago he and health scientists of his time conducted surgeries like cesareans, cataract, fractures and urinary stones. Usage of anaesthesia was well known in ancient India.
– When many cultures in the world were only nomadic forest dwellers over 5000 years ago, Indians established Harappan culture in Sindhu Valley ( Indus Valley Civilisation).

Evenwicht van de drie Dosha’s of wel de drie Fysiologische basisfuncties Vata, Pitta en Kapha speelt hierbij een belangrijke rol.

Inleiding – Specialismen in Ayurveda

Ayurveda heeft zich in de loop der millennia steeds ontwikkeld en vormt daarmee een dynamische wetenschap. In de klassieke werken bestond echter al een onderverdeling in specialiteiten en vakgebieden die deels overeenkomt met de indelingen die we in de moderne geneeskunde van vandaag de dag terugvinden..

De 8 hoofdrichtingen van Ayurveda

Er zijn 8 hoofdrichtingen of specialismen binnen Ayurveda:

interne geneeskunde
chirurgie
keel-, neus- en oorgeneeskunde
pediatrie en gynaecologie
toxicologie
psychiatrie
verjonging (geriatrie en revitalisering)
afrodisiaca (vruchtbaarheid en viriliteit)
In de Ayurvedische literatuur worden de drie belangrijkste oude teksten toegeschreven aan of omschreven als de ‘Drie Groten’: Charaka, Sushruta en Vagbhata. Uit hun tijd – meer dan 2000 jaar geleden – stamt de verdeling van Ayurveda in 8 takken. Die verdeling is in grote lijnen door de geschiedenis van Ayurveda heen aangehouden. Het is opmerkelijk dat een tak als chirurgie ook toen al als een van de takken gold. De 8 specialisaties doen – hoe oud ze ook zijn – op een bepaalde manier zeer modern en up-to-date aan; men zou ze ook nu nog als afdelingen in een modern ziekenhuis kunnen aantreffen.

Vaghbata Sutrasthan Hoofdstuk 1

Kaya bala grahordvanga shalya damstra jara vrishan
Asthavangani tasyahush chikitsa yeshu samshrita

“Interne geneeskunde, pediatrie, psychiatrie, KNO, chirurgie, toxicologie, geriatrie en virilisatie, dat zijn de acht takken (van Ayurveda) waarin de behandeling van ziekte wordt uitgelegd.”
Va. Su. 1

De acht specialisaties van Ayurveda

1) Kaya: dit Sanskriet woord betekent oorspronkelijk ‘vuur’ of ‘voedsel dat in een grote pot gekookt wordt’. Vanuit die betekenis is het toegepast op het lichaam: het lichaam is als het ware een groot kookvat waarin Agni – vuur – haar verteringswerk doet en voedsel omzet in lichaamsweefsels en bewustzijn.
Kaya Chikista is de behandeling van Agni in het lichaam en alle fysiologische processen – gerepresenteerd door de Dosha’s Vata, Pitta en Kapha – die daarmee verbonden zijn. Deze fysiologische benadering en de behandeling die daaruit voortvloeit, kan het best met de term ‘interne geneeskunde’ omschreven worden.

2) Bala: dit woord betekent ‘kind’. Bala is hier een verkorting voor Bala Tantra. Tantra betekent ‘methode, techniek, procedure’. Bala Tantra wordt ook wel omschreven met de term Kaumarbridyatantra, de methode die de intelligentie van het kind stimuleert (en dat geldt zowel wat betreft educatie als wat betreft voeding e.d.). Onder Bala Tantra valt ook Stri Roga – gynaecologie.

3) Graha: dit woord betekent ‘dat wat grijpt’ (vergelijk met ‘door iets gegrepen worden’ of met ‘bezeten zijn’). Iedereen wordt door bepaalde concepten in de greep gehouden. In Ayurveda worden bepaalde, mentaal-emotionele, concepten toegeschreven aan ‘planeten’, die dan ook Graha’s genoemd worden. Mensen kunnen op een pathologische wijze door planeten gegrepen worden, maar eveneens door geesten en andere wezens. Dit kan leiden tot geestesstoornissen die in de Ayurveda uitgebreid behandeld en besproken worden.
De Ayurvedische psychiatrische therapie bestaat uit: kruiden, vuurceremonies, offeranden, puja’s (religieuze ceremonies, vaak voor bepaalde godheden of planeten), het branden van kaarzen of wierook, mantra (het herhalen van bepaalde heilige klanken), yantra (heilige symbolen) en bidden.

4) Urdhva: dit woord betekent ‘boven(ste)’ en verwijst naar het gebied boven het sternum (borstbeen). De behandeling van hoofd en nek richt zich met name op keel, neus en oren, vandaar de vertaling met de moderne equivalent KNO. Binnen deze algemene specialisatie zijn er verschillende subspecialisaties. Een daarvan is Shalyaka Tantra, de behandeling van de voorhoofdsholten met behulp van stokjes en slangetjes.

5) Shalya: dit woord betekent ‘lichaamsvreemd voorwerp’ en verwijst oorspronkelijk naar wapens zoals pijlen, speren, messen, etc. Chirurgie lijkt zich vooral ontwikkeld te hebben op het slagveld, alwaar bij gewonden ‘vreemde’ objecten uit het lichaam verwijderd dienden te worden.

6) Damstra: dit woord verwijst naar Agadatantra, de leer van het toedienen van tegengif; dit onderdeel ontwikkelde zich mede door de toepassing van gif in oorlogswapens zoals pijlen, alsmede door ongevallen met slangenbeten en dergelijke.

7) Jara: dit woord betekent ‘ouderdom’ en verwijst naar het gebied van de de geriatrie en naar de goed ontwikkelde tak van verjongingstherapieën en revitalisering, ook wel aangeduid met Rasayana Tantra.

8) Vrishan: dit woord betekent ‘stier’ of ‘kracht’ en verwijst naar het gebied van de stimulerende en versterkende remedies wat betreft seksuele activiteit en potentie. Dit gebied was in Ayurveda ver ontwikkeld, deels ter verhoging van genot in dienst van betere gezondheid en meer geluk, deels om te zorgen voor een sterk en gezond nageslacht.

Vata is het bewegingsprincipe, gerelateerd aan bijvoorbeeld de bloedsomloop en het zenuwstelsel. Mensen met een uitgesproken Vata constitutie zijn licht gebouwd, hebben een droge huid, wisselende spijsvertering en hongergevoel, houden niet van koud weer, pakken informatie snel op.
Pitta is het transformatieprincipe, gerelateerd aan bijvoorbeeld de spijsvertering. Mensen met een Pitta gestel slaan maaltijden niet gemakkelijk over, houden van koud voedsel en koude drank, hebben een hekel aan warm weer, zijn ondernemend, snel geïrriteerd, nemen informatie redelijk snel op en zijn goede sprekers.
Kapha is het structuurprincipe, gerelateerd aan bijvoorbeeld het spierstelsel. Mensen met een Kapha gestel zijn zwaar gebouwd, hebben een vette huid en een langzame stofwisseling, zijn niet snel geïrriteerd, nemen informatie traag op maar hebben een goed geheugen.
Meestal zal een mens een bepaalde combinatie van bovenstaande typen zijn.
Dit geschiedt m.b.v. de diverse benaderingen van de Ayur-Veda en de persoonlijke Ayurvedische Pols diagnose. De meeste behandelingen zijn vaak eenvoudige aanwijzingen die gemakkelijk thuis worden toegepast o.a. dagindeling, voeding, lichaamsbeweging (asana’s) en Meditatie. De volgende specifieke behandelingen worden thans reeds toegepast:
– Nasya: reinigingsprocedure voor het hoofd-hals gebied: voor stress o.a. migraine, hoofdpijnen, hyperventilatie, rugpijnen,
– Abhyanga: Speciale Ayurvedische olie massages o.a. hele lichaam en voetmassage. Voor oververmoeidheid, chronische ziekten o.a. : Hypertensie, Diabetes, Reuma, Obstipatie
– Ayurvedische oogbehandeling (Netra Tarpana): voor geïrriteerde vermoeide ogen
– Kruidentherapie (Rasayanas): Origineel bereide Ayurveda preparaten op basis van de polsdiagnose en het ziektebeeld.
– Pancha karma o.a. Basti voor interne reiniging en stoombehandelingen (Swedana).
– Specifieke Buikmassage en reiniging volgens de Ayurveda en de MAYR therapie.
– Transcendente BLISS Meditatie Cursus van 4 dagen: Directe ervaring van diepe rust en ontstressen.

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING EN VERSLAVINGSTHERAPIE VOLGENS DE AYURVEDA:

Alle psychiatrische en verslavingsziektebeelden worden deskundig behandeld en begeleid volgens een combinatie van Westerse en Ayurvedische principes.
Alles in samenspraak met de huidige behandelaren.
Dhr. Prakash Madari is een zeer ervaren Verslavingsarts, Huisarts en geregistreerd Natuurarts/Ayurveda (A.B.N.G )en Somatisch arts werkzaam in de Psychiatrie (N.V.A.S.P).

Alle kosten zijn declareerbaar en fiscaal aftrekbaar.
Patiënten krijgen een behandelplan gepresenteerd die facetten van de moderne en oosterse geneeskunde bevatten. Enkele voorbeelden van goed te behandelen psychiatrische ziektebeelden: Psychose, depressie, Borderline, Bipolaire stoornissen, Alcohol en Drugsafhankelijkheid.

Diverse behandelingen mogelijk. Uitleg hieronder in het Engels:

Abhyanga: soothing body massage with warm medicated oil to create balance in the physiology and to remove impurities.

Vishesh: deep muscle massage with medicated oil; this massage utilizes greater pressure to remove deep-seated impurities.

Udvartana: massage done with. a special paste to revitalize circulation; mainly for overweight individuals.

Garshan: vigorous and energizing massage to remove stiffness and deposits, to revitalize the physiology.

Pizichili: gentle massage accompanied by a flow of oil over the entire body to create deep rest, calmness and provide a nourishing effect.

Pindaswedana:
combination of massage and heat treatment to provide a nourishing effect.

Shirodhara:
oil stream on the forehead to give deep rest to the nervous system, Shirobasti oil bath for the head to relieve stress and remove impurities.

Swedana:
herbalised steam bath to mobilize impurities for elimination.

Basti:
variety of enema treatments for elimination of impurities.

Nasya: purification treatment for the head, sinuses and longs.

Netra Tarpana:
soothing purification treatment for the irritated en exhausted eyes.

Transcendente BLISS Meditatie
Yoga en Meditatie Technieken
Deze oefeningen bestaan uit specifieke lichaamhoudingen (asana’s)en meditatie technieken. Deze zijn eenvoudige technieken, die een paar minuten per dag ‘s morgens en ‘s avonds wordt beoefend. Ze worden aangeleerd in diverse blokcursussen van 2 tot 4 dagen.
Tijdens het beoefen van de Transcendente BLISS Meditatie technieken wordt het zuurstofverbruik en de stofwisseling aanzienlijk minder. Dit wijst op een toestand van diepe rust waardoor alle diepe stress wordt opgelost in lichaam en geest zoals wetenschappelijk bewezen door honderden onderzoekingen. Hierdoor verbeteren alle 4 gebieden van het leven t.w.: De psychologie, Fysiologie, Sociologie en Wereldvrede

Voor telefonische opgaven en informatie voor het consult, de behandelingen en/of het Chakra en Meditatie – programma: persoonlijk via Tel: 06-16523622

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)